Uralistica

ПРИГЛАШЕНИЕ / KUTSU / INVITATION / OCR Webinar 5 March 2014

В рамках Проекта по оцифровке родственных языков для лингвистов также разработан OCR-редактор, основанный на открытом исходном коде, который позволяет редактировать OCR-тексты на финно-угорских языках. Функции OCR-редактора будут представлены на 5 марта 2014 года в вебинаре.  

Программа вебинара и регистрации здесь: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/49173/lomake.html
Дальнейшая информация: http://blogs.helsinki.fi/fennougrica/2014/02/21/ocr-text-editor/
Проект по оцифровке родственных языков: http://www.nationallibrary.fi/services/digitaalisetkokoelmat/kindre...

***

Sukukielten digitointiprojektissa ei ainoastaan tuoteta digitoituja aineistoja avoimeen käyttöön, vaan projektilla on kiinnekohtia myös kieliteknologiseen tutkimukseen. Projektin yhdeksi päämääräksi voidaan laajasti ajatella digitaalisten kirjasto- ja arkistoaineistojen käyttötapojen ja käytettävyyden parantaminen. Aineiston käyttöön saattamisen lisäksi onkin kehitetty menetelmiä, joilla digitoitua raakadataa voidaan jalostaa entistä käyttökelpoisemmiksi aineistoiksi ja joilla aineistoa voidaan hyödyntää. Näillä menetelmillä tarkoitetaan digitoidun aineiston OCR-tunnistuksen lisäämistä, tunnistetun tekstimassan palstoittamista sekä ennen kaikkea kielenkorjaukseen tarkoitetun OCR-editorin kehittämistä, jonka avulla voidaan digitoinnin ja OCR-tunnistuksen yhteydessä jääneitä virheitä korjata tehokkaasti ja talkoistaen. Esitelläkseen yleisölle näitä menetelmiä Kansalliskirjaston Sukukielten digitointiprojekti järjestää 5. maaliskuuta webinaarin, jonka tarkoituksena on esitellä OCR-editoria ja tutustuttaa webinaarin osallistujat editorin toiminnallisuuksiin esimerkein ja talkoistaen.

Ilmoittautuminen: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/49173/lomake.html
Lisätietoja: http://blogs.helsinki.fi/fennougrica/2014/02/21/ocr-text-editor/
Sukukielten digitointiprojekti: http://www.kansalliskirjasto.fi/kokoelmatjapalvelut/digitaalisetkok...


***

Within the Digitization Project of Kindred Languages, the National Library of Finland has developed an open source code OCR editor that enables the editing of machine-encoded text for the benefit of linguistic research. The possibilities to work with the editor will be presented for the public in a webinar that will take place on the 5th of March 2014.

Programme and Registration: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/49173/lomake.html Additional Information: http://blogs.helsinki.fi/fennougrica/2014/02/21/ocr-text-editor/ Digitization Project of Kindred Languages: http://www.nationallibrary.fi/services/digitaalisetkokoelmat/kindre...

Контактные данные / Yhteystiedot/ Contact Details:
Jussi-Pekka Hakkarainen
Project Manager
National Library of Finland
Research Library
kk-fennougrica@helsinki.fi
+358 50 363 9223

Просмотров: 211

Комментарий

Вы должны быть участником Uralistica, чтобы добавлять комментарии!

Вступить в Uralistica

Пусъёс

© 2021   Created by Ortem.   При поддержке

Эмблемы  |  Сообщить о проблеме  |  Условия использования