Uralistica

Uralista és turanista magyarok: életmód, gondolkodási mód, politikai álláspont

Uralista és turanista magyarok: hogyan változik majdnem minden etnogenezis az elmélet választásától

A finnugor és turanista elméletekhez ragaszkodás, a magyarok közötti vita a magyar nyelv származásáról a történelmünk utolsó 200 évének egyik legfontosabb tengelyének nevezhető.

Ugyanakkor ez a kérdés a legbensőségesebben érinti a magyar öntudatot, a kutatások új eredményei és az új elméletek születése mindig felfokozott érdeklődést váltanak ki a témában laikus magyar emberekből is. A magyar nyelv gyökereinek kutatása több évszázados múltra tekint vissza, és a kérdésekre adott válaszok korról-korra, történelmi időszakonként is váltakoznak.

Turán és Finnugor világ, Altáj és Urál, Észak és Dél küzdenek a magyarokért, mindegyikük a saját oldalukhoz csábítják és a saját világukba szánják, oda akarják beilleszteni őket.


A vita történelme komplikált és többrétegű, de röviden így lehetne összefoglalni:


A XVIII. század elején láttak napvilágot olyan alapkutatások, amelyek tudományosan bebizonyították, hogy a magyar nyelv nyelvrokonságban áll az uráli nyelvekkel. A XVIII. századot megelőzően is már léteztek különböző származási elméletek és nem részletezett bizonyítások, így ezen teóriák sokkal korábbi idők szülöttei, de akkoriban ezeket csak találgatásoknak tekintették, akárcsak az olyan egzotikus elméleteket, mint magyar-etruszk, sumér vagy japán nyelvrokonság elméletét. A XVIII. században Magyarország a Habsburgok uralkodása alatt állt, és a finnugor rokonságot tagadó emberek, főleg a monarchiával szembenálló értelmiségiek azt gondolták, hogy a Habsburgok által megrendelt, kreált és pártolt elgondolás volt ez, mert nekik állt érdekükben pozitívan értékelni a magyarok szibériai népekkel és számi rénszarvastartókkal való nyelvrokonságát. Az Osztrák-Magyar monarchia ellenzéki magyar értelmisége megalázónak érezte a rokonítást, nem volt hajlandó a családfa nélküli «sötét» népekkel egy nyelvi rokonságban tudni magát, ezzel pont ellentétben merész és romantikus módon azt tartották, Európa-szerte ismert, szomszédos nomád népekkel vagyunk rokonságban, ezzel szimpatizáltak, erre tartottak igényt. A monarchia ellenzéki értelmisége azt gondolta, hogy a magyarok finnugor származása politikai kihívás, nem más, mint a Habsburgok által rendelt elmélet azzal a céllal, hogy a császár és maga a monarchia szimpátiáját mutassa a Romanov családnak és így kerüljön közelebb hozzájuk.


E pillanatban kezdődött a tudomány küzdelme az ideológiával és a politikai pragmatikával: a magyar nyelv finnugor származása, a finnugor nyelvcsaládba tartozása tudományosan vitathatatlan, de a turanistáknak olyan erős a politikai és a kulturális hatalmuk máig, hogy a magyar kultúrában ennek hatására kettős szemléletű származáselmélet vert gyökeret: a gyenge nyelvészeti és erős, «vérrokonság» gondolata. E szerint a hibrid változat szerint a magyarok nyelvileg viszonyban vannak a manysikkal és az udmurtokkal, de a «vérük» alapján, amely megítélésében sokkal fontosabb, ahogy ezt hangsúlyozzák a turanizmus szenvedélyes hívői, a magyarok nem mások, mint a nagy hunok és a Sztyeppék egyéb nomád népeinek testvérei.

Nem érdemes taglalnunk e vitának a részleteit tovább, mert számunkra más, fontosabb következtetések érdekesek: az uralizmus és a turanizmus a magyar társadalom egésze számára nem a legfontosabb kérdések egyike, de pont e két nézőpont választóvonalán két teljesen különböző szociális csoport található, egymástól eltérő értékrendszerükkel, nézőpontjaikkal és életmódjukkal.
Ezt a szembenállást egy infógrafikával mutatjuk meg önöknek, amely a magyar nép finnugor vagy türk származását valló csoportok nézőpontját mutatja be, itt jóláthatóak az egymással teljesen ellentétes nézetek.

Tekintve a kérdés összetettségét és a vita már-már önálló történelmét, anyagunk nem törekszik, nem törekedhet a teljes objektivitásra.

Read in English

Читайте материал по-русски

Просмотров: 1930

Комментарий

Вы должны быть участником Uralistica, чтобы добавлять комментарии!

Вступить в Uralistica

© 2023   Created by Ortem.   При поддержке

Эмблемы  |  Сообщить о проблеме  |  Условия использования