Uralistica

Ӵуказе 08.10 19.30 часын "Перепечкин" кафеын "Арган: вашкала гуръёс" ӝыт ортчоз. 

Вакчияк тодэт:
Дыр ортчемен, кубызэз удмурт шудонъёсын арган воштэ. Малы озьы пӧрмиз? Кызьы кылдӥз арган? Кыӵе кырӟанъёс чузъяськизы но кыӵе эктонъёс тапыртӥзы арган шудон улсын? Вань юанъёслы валэктон луоз Арган ӝытын.


Со сяна тӥляд милемын ӵош луоз:
Эктэмды.
Кырӟамды.
Шудэмды.
Перепеч сиемды.
Сур юэмды.
Но огшоры шутэтскемды.


Арган эксей: Женя Бикузин
Шудон кузёоос: Таня Тихонова но Лиля Леонтьева
Куноосты пумитась: Марайко


Возьмаськом мылкыд карисьёсты "Перепечкин" кафеын.

Пыронэз дунтэк.

Views: 263

© 2022   Created by Ortem.   При поддержке

Эмблемы  |  Сообщить о проблеме  |  Условия использования