Uralistica

Tehostaminen eli optimizacija Udmurtian yliopistossa: Udmurttilaisen filologian tiedekunta lakkautetaan.


Uusi Journalistiikan ja fennougristiikan instituutti aloittaa toimintansa vuoden 2015 alusta, ja nykyiset Udmurttilaisen filologian tiedekunta sekä Journalistiikan tiedekunta omana yksikkönään lakkaavat olemasta. Yhdistäminen on osa laajempaa suuntausta, jonka mukaan Udmurtian valtionyliopiston nykyisten 21 tiedekunnan ja instituutin sijaan ensi vuodesta alkaen uudet opiskelijat pyrkivät 13 uuteen instituuttiin, jotka muodostetaan nykyisten pohjalta. Yksi näistä tulee siis olemaan Journalistiikan ja fennougristiikan instituutti. Uudistukset ovat herättäneet vastarintaa, ja nykyistä ratkaisua voikin osaltaan kutsua torjuntavoitoksi, sillä yhdistämisneuvotteluissa esitettiin myös mahdollisuus kaikkien kieliaineiden yhdistämisestä yhteen instituuttiin, jolloin udmurttilainen filologia ja muut opetettavat suomalais-ugrilaiset kielet suomi ja unkari olisivat jääneet pieneksi vähemmistöksi venäjän ja ulkomaisten kielten joukkoon.
Vielä on epäselvää, miten uudistus käytännössä vaikuttaa. Uuden instituutin ensi vuoden sisäänottomääriksi on sovittu filologiaan 25, pedagogiseen koulutukseen 10 ja journalistiikkaan 21 paikkaa. Tällä hetkellä udmurttilaisen filologian tiedekunnassa on kolme laitosta, kirjallisuuden, didaktiikan sekä fennougristiikan laitokset, joissa on yhteensä 344 opiskelijaa sekä 35 opettajaa. Opiskelijamäärät ovat viime vuosina laskeneet, osin ikäluokkien pienenemisenkin takia.
Udmurttilaisen filologian tiedekunta perustettiin vuonna 1992 erottamalla silloisesta filologisesta tiedekunnasta udmurttiin keskittyvät laitokset. Filologiseen tiedekuntaan oli jo vuonna 1947 perustettu udmurttilainen osasto, ja ensimmäinen udmurtin kielen ja kirjallisuuden laitos perustettiin jo vuonna 1931 vasta-avattuun Udmurtian pedagogiseen instituuttiin, Udmurtian valtionyliopiston edeltäjään. Journalistiikan tiedekunnan historia alkaa vuodesta 1994, jolloin Udmurttilaisen filologian tiedekunnassa alettiin kouluttaa journalisteja. Vuonna 1999 journalistiikka sai oman tiedekuntansa, joka nyt siis lakkautetaan.
Linkki Udmurtian yleisradioyhtiön Mynam Udmurtijan haastatteluun: Udmurtian valtionyliopistossa ei ensi vuodesta alkaen enää ole Udmurttilaisen filologian tiedekuntaa (Dekaani Natalia Kondratjeva)
https://www.facebook.com/groups/sukukansojenystavat/


Просмотров: 442

Комментарий

Вы должны быть участником Uralistica, чтобы добавлять комментарии!

Вступить в Uralistica

© 2022   Created by Ortem.   При поддержке

Эмблемы  |  Сообщить о проблеме  |  Условия использования